Vestermarie Sogn

Kontakt

Sognepræst: Stillingen er for tiden vakant. Sognepræst Frank Kærgaard varetager gudstjenester indtil 1/7 2017

og kontaktes på tlf. 56 99 90 03.

Mail: FRK@km.dk

 

Graver: Carsten Munk, Segenvej 24, 3700 Rønne. Telefon på kirkegården: 56 99 94 10.

Mail: vestermarie.kirkegaard@mail.dk

Organist: Tove Rønne, Storegade 8, 3700 Rønne. Telefon 56 95 34 67. Mail: tr@dukamail.dk.

 

Kirkesanger:

Bente Pedersen, tlf. 56952375. Mail: benteirenepedersen@sol.dk

 

 

Menighedsrådet

 

Formand: Arne V. Hansen, Gyldengårdsvejen 5, Vestermarie, 3700 Rønne. Telefon: 5699 9369. Mobil: 6175 2493. Mail: arne.v@hansen.mail.dk

 

Næstformand og kirkeværge: Else Holm Kofoed, Gyldengårdsvejen 9, 3700 Rønne. Telefon: 5699 0005. Mobil: 4098 7269. Mail: kofoed_aavang@mail.tele.dk

 

Kasserer og kontaktperson: Svend Aage Kristoffersen, Askene 10, Vestermarie, 3700 Rønne. Mobil: 5192 9414. Mail: sakr@outlook.com

  

Sekretær: Jeanne Cordua, Bossevejen 5, Vestermarie, 3720 Åkirkeby. Telefon: 5699 9396. Mail: jeanne@festsange-cordua.dk

 

Carsten Kofoed Marker, Kærgårdsvej 4, 3720 Åkirkeby. Telefon: 56 97 43 00. Mobil 24 63 26 25. Mail: carsten@kofoed-marker.dk

 

Benthe Mortensen, Anhøjvejen 1, Vestermarie, 3700 Rønne. Telefon. 51 26 27 64. Mail: ejner.mortensen@mail.dk

 

 

 

Webmaster: Jeanne Cordua. Mail: jeanne@festsange-cordua.dk

 

 

 

Graver: Carsten Munk, Segenvej 24, 3700 Rønne. Telefon på kirkegården: 5699 9410. Mail: vestermarie.kirkegaard@mail.dk. Telefon privat: 5699 9146.

Send en mail

cookie information