Vestermarie Sogn

Farvel til to præster

Der blev afholdt afskedsgudstjeneste for sognepræst Ruth van Gilse 

i Nylars kirke den søndag den 3. juli 2011, hvor også mange fra Vestermarie samt præster fra flere andre sogne deltog.

Efterfølgende var der kirkefrokost i Nylars Samlingshus, hvor den store sal blev fyldt.

  

 

Der blev afholdt afskedsgudstjeneste for sognepræst Flemming Anker 

søndag den 30. januar 2011, hvor mange sognebørn samt flere præster fra andre sogne deltog. 

Bagefter blev der drukket kaffe på Vestermarie skole. Se billeder fra kaffen under Billeder i menuen. 

Mindeord over Flemming Anker

Ved Flemming Ankers død.

 


Som ny præst i sognet prøvede Flemming flere år med sommermøder i præsteboligens have og studiekreds i konfirmandstuen om vinteren – salmesangsaften i kirken blev det også til.

 

Flemming gik meget op i teksten i en salme og at melodien passede dertil og forstod at forklare, så man vidste hvad man sang.


Flemming var også altid med på en børnegudstjeneste eller en anderledes gudstjeneste. Han indførte også ”de ni læsninger” ved juletid - hvor enten menighedsrådet eller nogle fra menigheden læste de forskellige tekster op.


I foråret 1995 ønskede han at årets konfirmander fik lov at danne et kor til en gudstjeneste – og dette var den spæde start af koret Sanglærkerne der fortsat er aktive. Hver eneste koncert koret afholdt, mødte Flemming troligt op for at afslutte aftenen med en bøn - indtil han blev syg.


Flemming dækkede bredt de forskellige kirkelige fortolkninger hvilket ikke altid gav skulderklap. Når man kom i kirken fik man en prædiken der kunne sætte tanker i gang, selvom man ikke altid var enig - eller netop derfor!


Flemmings liv var ikke altid let, sygdom prægede hjemmet i mange år . Hans kone Vita blev ramt af sygdom og døde i 2001. Flemming gik heller ikke selv fri og var indlagt flere gange - han ville gerne mere, men måtte i januar 2011 give op og flyttede derefter til Rønne.


Vore tanker går til børnene som nu har mistet begge deres forældre.

 

Aage G. Folkmann / Else H. Kofoed

 

 

Flemming Anker blev ansat som sognepræst i Vestermarie sogn i 1987.

cookie information