Vestermarie Sogn

Barselsorlov for præsten

Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin

er på barsel indtil den 3/7 2017.

Barselsvikar Lars Ulrich Kofoed kan kontaktes på sædvanligt telefonnummer i hele perioden.

 

 

cookie information